Meny

DIN EN ISO 9001:2015

Rameder certifierades 2001 enligt "DIN EN ISO 9001:2008" av LGA Bayern. Det krävdes ett år av hårt arbete för certifieringen och varje år låter vi oss återcertifieras.

QM-Logo

Ett QM-system ska förstås som en möjlighet att åtgärda fel i företagsprocessen och att inleda en process av kontinuerliga förbättringar. För vi anser att: "Det man gör, ska man göra ordentligt!" Dessutom sparar en genomtänkt och genomgången QM-process mycket mer åt företaget än det som går åt för att bygga upp och kontrollera systemet. Mottot för vårt kvalitetsstyrningsystem är "Vi gör oss starka för dig" och det ledde oss framgångsrikt genom certifieringsprocessen hos LGA Bayern den 18.07.2001. Efter lite mindre än ett års intensivt arbete och förberedelser uppnådde vi målet: Certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2008. Den gamla ISO 9001: 2008-standarden har ersatts av den nya ISO 9001: 2015. Den nya standarden ställer ännu högre krav på ett företags kvalitetsteknik (QM). Vi har reviderat vårt QM-system i enlighet med och anpassat det till den nya standarden så att vi kunde testas och certifieras enligt den nya standarden.

 • Förbättrat erkännande och undvikande av fel
 • Minskade friktionsförluster genom att svaga ställen kom i dagen.
 • Ökad konkurrenskraft
 • Marknadsföringsverktyg
 • Säkrande av en jämn kvalitet hos våra produkter och tjänster
 • Öppenhet och insyn i interna processer
 • Vi fick ett verktyg för att systematiskt sträva mot företagets mål
 • Företagets framtid säkras
 • Lättare för gamla och nya medarbetare att komma in och få utbildning
 • Uppstramning och optimering av organisationen
 • Säkring av kunskaper och erfarenheter genom dokumentation
 • Undvikande av produktansvarsrisker genom att organisera verksamhetsprocesser