Meny

Rameders företagsprinciper

Innehållsförteckning

  1. Vår vision
  2. rameder compliance
  3. Kvalitet
  4. Miljö / Hållbarhet
  5. Respekt, uppskattning och jämställdhet
  6. Medarbetare
  7. Leverantörsrelationer

Vår vision

Ramederkoncernen har visionen att förse våra kunder i Europa med en kundorienterad, transparent, landsspecifik produktportfölj av dragkrokar, elsatser, takboxar, cykelhållare och takräcken och att ge våra kunder råd och en hög servicenivå. Vårt mål är att öka kundernas tillfredsställelse och att hela tiden förbättra vår kvalitet. Dessutom är vårt mål att bygga upp ett omfattande monteringsnätverk i Europa för att erbjuda våra kunder monteringstjänster av god kvalitet.

rameder compliance

Inom Ramederkoncernen värdesätter vi etiskt beteende och bedriver vår verksamhet med integritet. Vi prioriterar alltid vår skyldighet att följa lagliga krav och förordningar framför våra företagsmål och önskemål. För att bestämma en riktlinje för varje enskild medarbetares beteende har vi utvecklat juridiska, etiska standarder och krav med våra företagsriktlinjer, som implementeras av våra anställda.

Kvalitet

För att dynamiskt behålla den höga nivån på processkvalitetet, arbetskvalitet, produktkvalitet och servicekvalitet lät vi LGA Bayern certifiera oss enligt "DIN EN ISO 9001: 2008" för första gången 2001. Den gamla normen ISO 9001:2008 ersattes av den nya ISO 9001:2015. Den ställer ännu högre krav på ett företags kvalitetsstyrning. Vi har anpassat vår kvalitetsstyrning till den nya normen och blir regelbundet kontrollerade och certifierade enligt de nya kraven.

Vi prioriterar att upprätthålla och öka tillfredsställelsen hos våra kunder enligt vårt motto "Vi gör oss starka för dig". Vi uppnår detta bland annat genom professionella lösningsstrategier, efterlevnad av standarder för produkter och tjänster, skapande av transparens i interna processer genom dokumentation av arbetsprocesser och dynamisk utrustning och utformning av arbetsplatser. Våra medarbetare förbereds för märkets tekniska utveckling och den erbjudna produktportföljen genom regelbunden utbildning.

Miljö / Hållbarhet

Speciellt just nu är det viktigt att även tänka på morgondagen. Vi eftersträvar att utnyttja naturresurser på ett effektivt sätt i våra processer. Genom att använda miljövänliga, återvinningsbara förpackningar gör vi vårt bästa för att skapa goda ekologiska förhållanden för kommande generationer i samhället. För oss som grossister är det särskilt viktigt att minimera klimatpåverkan inom logistik och att hålla transportvägarna korta. Övergången till klimatvänlig energi liksom produktionen av el från vår solcellsanläggning i Tyskland bidrar till att öka energieffektiviteten i vårt företag och minska koldioxidutsläppen.

Respekt, uppskattning och jämställdhet

Vi respekterar varje medarbetares, handelspartners och kunds värdighet. Tolerans, sanning och rättvisa är våra pelare och vår grund för framgång, harmoni och arbetsglädje. Inom företaget uppmuntras och tillämpas ett öppet meningsutbyte. Rameder är för lika rättigheter oberoende av nationalitet, religion, kön, sexualitet eller hudfärg och motsätter sig diskriminering.

Medarbetare

Rameder strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, eftersom våra medarbetare är vårt värdefullaste kapital. För att öka medarbetarnas nöjdhet genomförs anonyma undersökningar om deras nöjdhet med jämna mellanrum och resultatet leder till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Förutom inkomsten erbjuder vi våra anställda ytterligare ekonomiskt stöd. Genom flexibla arbetstidsmodeller får våra medarbetare en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi främjar en hälsosam livsstil och erbjuder våra anställda stöd i förebyggande hälsovård utöver det som gäller enbart arbetsplatsen.

Ramederkoncernen erbjuder sina anställda möjlighet att få nya perspektiv med personalutvecklingsåtgärder i form av utbildning, coachning / mentorskap, berikande av arbetet (kvalitativ utvidgning av uppgifter) och stöd i genomförandet av vidareutbildning.

Leverantörsrelationer

I Ramederkoncernen främjar vi företagsansvar och hållbarhet även i våra leverantörskedjor. Vi samarbetar tätt med våra leverantörer och affärspartner för att uppnå dessa mål. Vi ser det som vår skyldighet att bara arbeta med leverantörer i värdekedjan som uppfyller våra krav när det gäller mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, barns rättigheter, korruption, kvalitetsstandarder och hållbar logistik. Vi förväntar oss ärlighet och ett schysst beteende från våra leverantörer. Naturligtvis ska vi uppträda på precis samma sätt mot våra kunder.