Meny

Redaktionell ruta

Ansvarig redaktör och webbmaster för planering, utförande och hantering av internetinnehållet liksom administration av www.rameder.se är företaget Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH.

Uppgifter enligt §5 TMG

Leverantör Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tyskland
Kontakt Tel: 0734 71 19 00
E-Mail: info@rameder.se
Kontaktperson för webbsidan Lars Steinbrügger webmaster@rameder.se
företrätt av direktörerna / behörig företrädare Dr. David Gabrysch, Gregory Peacock, Marcus Vollbrecht
Bolagets säte Leutenberg / OT Munschwitz
Handelsregister-nr Amtsgericht Jena, HRB 507041
Momsreg.-nr: SE502072417401

Observera

Upphovsrätt

Alla inlägg och bilder som publiceras på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt. All användning som inte är tillåten enligt upphovsrättslagen kräver ett skriftligt medgivande från leverantören. Detta gäller särskilt för kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning och återgivning av innehållet i databaser eller andra elektroniska medier och system. Kopiering och nedladdning av webbsidor får endast göras för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk.

Innehåll på denna sida som inte skapats av operatören, ska upphovsrätten för tredje part respekteras. Sådant innehåll utmärks som sådant. Företaget Rameder Anhängerkupplung und Autoteile GmbH är certifierat av LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH enligt DIN EN ISO 9001:2015.

Ansvarsbegränsning

Disclaimer: Innehållet på denna webbplats har kontrollerats med största omsorg. Ändå kan leverantören inte ta ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet hos information. Användning av webbplatsen och dess lagrade data sker på eget ansvar. Vi är inte ansvariga för skador eller förluster som uppstår direkt eller indirekt på grund av användning av vår hemsida.

Internetsidan innehåller länkar till externa webbsidor som ägs av tredje part. Vi har inget inflytande över innehållet på dessa sidor. Vi kontrollerar inte innehållet i de externa länkarna. Ansvaret för dem åligger respektive länks leverantör. Länkarna ska enbart ses som ytterligare informationskällor för användarna. De utgör ingen rekommendation.

Märkesskydd

Registrerade varumärken tillhör sina lagliga ägare.

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online

Klagomålsförfarande görs via tvistlösning för konsumenter online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedomstol.

Foto Credits

FOTON OCH GRAFIK: © Istockphoto.com, © Fotolia.com, © Tillverkare, © Rameder