137 000 produkter ständigt i lager

Sekretesspolicy

Säkerheten är högt prioriterad hos Rameder och vi är mycket noga med att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder de uppgifter som du har lämnat om dig själv uteslutande för att bearbeta ditt ärende och möjliggöra trevliga inköp hos oss. Här nedan följer några svar och upplysningar på frågor om uppgiftsskydd.

Giltighetsområde

Sekretesspolicyn upplyser användaren om typ, omfång och syfte med inhämtande och användning av personrelaterade uppgifter av den ansvarige leverantören

firma Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH, representerade av VD Dirk Schöler och Stefan Bertelshofer, Am Eichberg Flauer 1, 07338 Leutenberg / OT Munschwitz, Tel.Nr.: +49 3 67 34 / 35 424, E-Mail: info@rameder.se

på denna webbsida (i fortsättningen "Erbjudandet"). Den rättsliga grunden för dataskyddet finns i den tyska dataskyddslagen (BDSG) och telemedialagen (TMG).


Hantering av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter är sådana data som gör en person identifierbar, alltså uppgifter som kan spåras tillbaka till en person. Till dem hör namn, e-postadress eller telefonnummer. Även uppgifter om preferenser, fritidssysselsättningar, medlemskap eller vilka webbsidor en person har varit inne på räknas som personrelaterade uppgifter. Personrelaterade uppgifter inhämtas, används och vidarebefordras endast när det är tillåtet enligt lagen eller när användaren tillåter det.


Kontaktetablering

När kontakten med leverantören inleds (till exempel genom ett kontaktformulär eller via e-post) sparas användarens uppgifter för att bearbeta hans/hennes förfrågan liksom för att kunna svara på följdfrågor.


Kommentarer och bidrag

När användare lämnar kommentarer i bloggen eller andra bidrag så sparas din IP-adress. Detta görs för leverantörens säkerhets skull, om någon skriver rättsvidriga saker i kommentarer eller bidrag (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda, etc.). I sådana fall kan leverantören själv åtalas för kommentaren eller bidraget och är därför intresserad av författarens identitet.


Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet informerar vi om oss och våra erbjudanden. Om du vill få nyhetsbrevet behöver vi en giltig e-postadress liksom information som gör att vi kan kontrollera att det faktiskt är din e-postadress eller att ägaren till adressen är införstådd med att få nyhetsbreven. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Dessa uppgifter används endast för att sända nyhetsbrevet och vidarebefordras inte. Med registreringen till nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress och datum för registreringen. Vi sparar uppgifterna endast som bevis för det fall då en annan person missbrukar en e-postadress och registrerar sig för att motta nyhetsbrevet utan den berättigades vetskap.

Ditt medgivande till att spara uppgifterna, e-postadressen liksom tillåtelsen att sända nyhetsbreven kan du när som helst återkalla. Återkallelsen kan göras via en länk i själva nyhetsbrevet, i ditt profilområde eller genom ett meddelande till ovanstående kontaktmöjligheter.


Integrerade tjänster och innehåll från tredje part

Det kan inom detta onlineutbud förekomma innehåll från tredje part såsom t.ex. videor från You Tube, kartmaterial från Google-Maps, RSS-feeds eller grafik från andra webbsidor. Det förutsätter alltid att den som erbjuder dessa innehåll (i fortsättningen kallade "tredjepartsleverantörer") kan se användarens IP-adress. För utan IP-adress skulle de inte kunna sända innehållen till respektive användares webbläsare. IP-adressen behövs därför för att visa dessa innehåll. Vi bemödar oss om att endast använda sådana innehåll vars leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållen. Vi kan däremot inte påverka om tredjepartsleverantören sparar IP-adressen t.ex. till statistikska ändamål. I den mån vi känner till detta upplyser vi användarna om det.


Cookies

Cookies är små filer som gör det möjligt att spara specifik information som rör enheten på användarens enhet (dator, smartphone o.dyl.) De gynnar dels webbsidornas användarvänlighet och därmed användarna (t.ex. att spara inloggningsuppgifter). Och så är de till för att registrera och analysera statistiska data om webbsidans användning för förbättring av erbjudandet.

Användarna kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har ett alternativ som begränsar eller helt stoppar sparandet av cookies. Men man upplyses samtidigt om att användningen och i synnerhet användningskomforten begränsas utan cookies. Du kan hantera många onlieannonscookies från företag via USA-sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.


Registreringsfunktion

De uppgifter som angavs vid registreringen används för att utnyttja anbudet. Användarna kan få anbuds- eller registreringsrelevant information såsom ändringar i anbudets omfattning eller information om teknikska förhållanden per e-post. De insamlade uppgifterna kan ses i inmatningsfönstret inom ramen för registreringen. Dit räknas:

- Namn
- Leveransadress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Eventuellt kreditkortsnummer med utgångsdatum


Google Analytics

Detta erbjudande använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som sparas på användarens dator och möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Informationen som skapas av denna cookie om din användning av webbsidan överförs i regel av Google till en server i USA och sparas där. Om IP-anonymiseringen av den här webbsidan aktiveras så kortas IP-adresser till användare av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra fördragsstater inom det europeiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen av Google-server till USA och förkortas där. IP-anonymiseringen av den här sidan är aktiv.

På uppdrag av operatören av denna hemsida, kommer Google att använda denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen av användarna, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av hemsidan och Internet till webbplatsens operatör. Den inom ramen för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adressen kommer inte att sammanställas med annan information från Google. Användarna kan förhindra att cookies sparas genom en inställning av programmet i sin webbläsare.

Detta erbjudande gör emellertid användarna uppmärksamma på att de i så fall inte kan utnyttja alla funktioner hos den här webbsidan fullt ut. Användaren kan också förhindra att data som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive. Din IP-adress) skickas till Google att de behandlas av Google genom att ladda ner följande program som finns under länken nedan:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som alternativ till webbläsaren Add-on kan man klicka på den här länken för att i fortsättningen förhindra att Google Analytics får tillgång till uppgifter i fortsättningen på den här sidan. Då sparas en opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken en gång till.


Användning av Facebook Social Plugins

Detta erbjudande använder Social Plugins ("Plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dessa plugins är utmärkta med någon av de kända Facebookloggorna (vitt "f" mot blå bakgrund eller ett "tummen upp"-tecken) eller med ett tillägg "Facebook social plugin". Listan över Facebook social plugins kan man se här:

https://developers.facebook.com/docs/plugins.

När en användare öppnar en webbsida i det här anbudet, som innehåller en sådan plugin skapar hans webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i denna plugin skickas direkt från Facebook till din webbläsare och integreras i webbsidan av webbläsaren. Leverantören har därför inget inflytande över omfattningen av de data som Facebook samlar in med hjälp av dessa plugins och informerar därför användarna i enlighet med sina kunskaper:

Genom integreringen av plugins får Facebook informationen att en användare har öppnat den aktuella sidan i erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook kombinera besöket med hans Facebook-konto. Om användare interagerar med plugins, till exempel klickar på "Gilla"-knappen eller skriver en kommentar, förmedlas informationen från din webbläsare direkt till Facebook och sparas där. Om användaren inte är medlem i Facebook finns ändå möjligheten att Facebook får reda på hans IP-adress och sparar den. Enligt Facebook sparas i Tyskland endast en anonymiserad IP-adress. Syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användningen hos Facebook liksom tillhörande rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för användarnas privatliv framgår av Facebooks sekretesspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Om användaren är Facebookmedlem och vill undvika att Facebook samlar in data om honom beträffande det här erbjudandet och sammanställer det med hans medlemsuppgifter hos Facebook, måste han logga ut från Facebook innan han går in på sidan. Likaså kan man blockera Facebook-Social-Plugins med Add-ons för din webbläsare, till exempel med "Facebook Blocker".


+1 knapp från Google+

Detta erbjudande använder "+1"-knappen från det sociala nätverket Google Plus som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Knappen känns igen på tecknet "+1" på vit eller färgad bakgrund. När en användare öppnar en webbsida i det här anbudet, som innehåller en sådan knapp skapar hans webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar.

Innehållet i "+1"-knappen skickas av Google direkt till sin webbläsare och integreras av denna i webbsidan. Leverantören har därför inget inflytande över omfattningen av de data som Google samlar in med knappen. Enligt Google samlas inga personrelaterade data in utan att man klickar på knappen.

Endast hos inloggade medlemmar samlas sådana uppgifter, bland annat IP-adressen, in och bearbetas. Syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användningen hos Google liksom tillhörande rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för användarnas privatliv framgår av Googles sekretesspolicy om "+1"-knappen och "Vanliga frågor":

http://www.google.com/intl/de/+/polic y/+1button.html
http://www.google.com/intl/de/+1/button/ .


Twitter

Detta erbjudande använder knappar från tjänsten Twitter. Dessa knappar erbjuds av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. De är förbundna med begrepp som "Twitter" eller "Följ" med en stiliserad blå fågel. Med hjälp av dessa knappar kan man dela ett bidrag eller sida av det här anbudet hos Twitter eller att följa leverantören hos Twitter. När en användare öppnar en webbsida i det här internetutbudet, som innehåller en sådan knapp skapar hans webbläsare en direkt anslutning till Twitters servrar.

Innehållet i Twitter-knapparna överförs av Twitter direkt till användarens Webbläsare. Leverantören har därför inget inflytande över omfattningen av de data som Twitter samlar in med hjälp av dessa plugins och informerar därför användarna i enlighet med sina kunskaper: Så vitt vi vet överförs endast användarens IP-adress, webbsidans URL när man klickar på knappen, men inte för något annat ändamål än att visa knappen. Ytterligare information om detta finns att läsa i Twitters sekretesspolicy under

http://twitter.com/privacy.


Avbeställning, ändringar, rättelser och uppdateringar

Användaren har rätt att utan kostnad få upplysningar om vilka personrelaterade uppgifter som finns sparade om honom. Dessutom har användaren rätt till korrigering av felaktiga uppgifter, att spärra och radera sina personrelaterade uppgifter såvida det inte finns lagliga krav på att de ska sparas.