137 000 produkter ständigt i lager

Ångerrätt för konsumenter

Ångerrätten och rätten att returnera varor i Affärsvillkoren finns här översiktligt samlade för att du snabbt och enkelt ska kunna läsa de viktigaste villkoren.

Ångerrätt

Du har rätt att utan att ange något skäl ångra detta avtal inom trettio dagar. Avbeställningstiden är trettio dagar från den dagen du eller en av dig nämnd annan person, som inte är transportören, har tagit emot den sista varan. För att göra din ångerrätt gällande, måste du informera oss:


Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
företrädda av VD Dirk Schöler och Stefan Bertelshofer
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg/OT Munschwitz
Tyskland


Tel.: +49 3 67 34 / 35 424
Fax: +49 3 67 34 / 35 315
E-Mail: withdrawal@rameder.se


entydigt (t.ex. med ett brev sänt med posten, fax eller e-post) om ditt beslut att ångra detta avtal. Om du vill, kan du använda vår ångerblankett, men det är inget krav. Du kan använda blanketten eller någon annan entydig förklaring eller fylla i formuläret nederst på den här sidan elektroniskt och skicka det.


Om du använder dig av den möjligheten får du inom kort (t.ex. per e-post) en bekräftelse att vi mottagit ditt beslut att ångra avtalet. För att respektera ångerrättstiden räcker det att meddelandet om ångerrätten skickas före utgången av ångerrättstiden.


Verkan av ångerrätten

Om du ångrar detta avtal, kommer vi att återbetala alla betalningar som vi fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av extra kostnader som uppkommit på grund av att du valt en annan typ av leverans än den av oss erbjudna, billigaste standardleveransen) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då ditt meddelande om upphävande av avtalet kom oss tillhanda. För återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som du använt vid den ursprungliga betalningen, såvida vi inte uttryckligen överenskommit om något annat med dig. I inget fall kommer vid att ta ut någon avgift för denna återbetalning.


Vi hämtar varorna. Du står för de omedelbara kostnaderna för återsändningen av varorna. Kostnaden beräknas efter paketstorlek, men uppgår dock till högst cirka 340 SEK. Du behöver endast betala för en eventuell värdeförlust för varorna om denna värdeförlust inte beror på en normal provning av varans beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt


Formulär

Ladda ner ångerblanketten här.


Ångerblankett

Jag/vi meddelar härmed att jag/vi frånträder det av mig/oss ingångna avtalet om köp av följande varor: